Zeynep Gündüz

RET International Kadınların Sosyo-Ekonomik Güçlendirilmesi
Türkiye

Zeynep Gündüz , Aralık 2000’de kurulan ve Mayıs 2001’de faaliyetlerine başlayan RET International’ın yeniden yapılanmasının mimarlığını üstlenmiş olup 2003’ten bu yana RET International CEO’su olarak görev yapmaktadır.

RET International, son 15 yıl içerisinde, yıllık kaynaklarını 25 kat arttırmış, 150 milyon dolardan fazla kaynak yaratmış ve çatışma, şiddet ve doğal felaketler nedeniyle yerinden edilmiş, hassas gençlerin ve kadınların artan korunma ve eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek için hem faaliyetlerini coğrafya olarak genişletmiş hem de odaklandığı konuları çeşitlendirerek büyümeye devam etmektedir. Gençleri krizler sırasında olumlu toplumsal dönüşümün aktörleri olmaları için desteklemek ve kadınları sosyo-ekonomik açıdan güçlendirmek RET’in amaçları arasında özellikle öne çıkmaktadır.

Zeynep Gündüz; Asya, Afrika, Latin Amerika ve Karayipler, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu’yu içine alan bir coğrafyada çalışan, kendini görevine adamış 1100'den fazla profesyonelden oluşan ve son 15 yıl içinde, 1.1 milyondan fazla öğrencinin, eğitimcinin ve her bir program faydalanıcısının aileleriyle birlikte toplam 6 milyona yakın kişinin yararlandığı, 28 ülkede yürütülen 150’den fazla proje ve programdan sorumlu dinamik bir ekibe liderlik etmektedir. RET’in son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biri, kuruluşundan sonraki 4 yıl içinde 200.000’den fazla faydalanıcıya ulaşan, Türkiye’deki bağlı kuruluşunun gösterdiği gelişimdir.

Zeynep Gündüz, otomotiv ve telekomünikasyon sektörlerinde aktif çokuluslu Fortune 500 şirketlerinin üst düzey yönetiminde görev aldığı ve ağırlıkla Pazarlama, İletişim, Halkla İlişkiler, Reklam, Sponsorluklar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk girişimlerini yönetirken, 100 Milyon Dolara yakın bütçelerden sorumlu olduğu 23 yıllık özel sektör deneyiminin ardından RET International’a 2003 yılında katılmıştır. Zeynep Gündüz, RET International’dan önce, pek çok hayırseverlik ve yardım amaçlı kurumun yönetim kurulunda yer almış, öncü bir Telekomünikasyon şirketine bağlı vakfın kuruluşunu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejisinin geliştirilmesini üstlenmiştir. Zeynep Gündüz, New York University Stern School of Business’tan İşletme alanında Lisans (1980) ve Pazarlama ve Uluslararası İşletme alanlarında M.B.A. (1984) derecelerine sahiptir. İstanbul doğumlu Gündüz, New York City’de yetişmiş, kariyeri doğrultusunda dünyanın pek çok farklı kentinde ikamet etmiş ve şu anda ailesiyle Cenevre, İsviçre’de yaşamaktadır.