Yrd. Doç Dr. Erdem AYTAÇ

Koç Üniversitesi Türkiye'de Hayırseverlik ve Bireysel Bağışçılık
Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde (İİBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktora derecesini 2014 yılında Yale Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden almıştır. Araştırma alanları arasında karşılaştırmalı siyasi davranış, politik ekonomi ve siyasi katılım yer almaktadır. Akademik çalışmaları birçok ulusal ve uluslararası akademik dergilerde yayınlanan Aytaç'ın verdiği dersler arasında Siyaset Bilimi ‘ne Giriş, Karşılaştırmalı Siyasi Davranış ve Araştırma Yöntemleri yer almaktadır.