Tuba YILMAZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kent Kültürü Karşısında bir çözüm önerisi olarak Toprak Medeniyeti Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Toprak
Türkiye

Tuba Yılmaz, 2008 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra 2010 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “1923-1940 Arası Kadın Yazarların Romanlarında Kadın ve Cumhuriyet” isimli tez konusuyla tamamladı. Çeşitli dergi ve sempozyum bildiri kitaplarında Osmanlı’nın son dönemi modernleşme ekseninde kadın, Tanzimat aydının sorunları, Cumhuriyet ve sonraki dönemde Türk yazarları gibi konular hakkında yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bu çalışmaların yanı sıra Türkçe ve yabancı dillerin ortak edebi ve akademik eserlerinin çevirilerini yapmaktadır. Şu an İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde Yeni Türk edebiyatı alanında doktora eğitimine devam etmektedir.