Tanju YILDIRIM

ODGEDER-Olumlu Davranış Geliştirme Derneği Möderatör
Türkiye

Tanju YILDIRIM multi disipliner bir sanatçı ve eğitimcidir. Birçok sanat dalındaki çalışma ve deneyimlerini eğitim alanına aktararak yeni eğitim anlayışı ve yaklaşımları üzerine yoğunlaşmıştır.

Windesheim Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirdiği PBS (Positive Behavior Support) programı neticesinde PBS/ODGE Uzmanı sertifikası almıştır. YILDIRIM, okul gelişimi politikaları üzerine araştırma ve çalışmalarını sürdürmekte, eğitim kurumlarında “Etkili İletişim Becerileri”, “Olumlu Öğrenme Ortamları Yaratma”, “Beden Dili ve Edebiyatı” konularında eğitim ve seminerler vermekte, ulusal ve uluslararası konferanslarda konuşmacı, panelist, moderatör olarak yer almaktadır. Çeşitli sanat dallarındaki deneyimleri neticesinde çocuk, ön ergen ve ergenlere yönelik olarak, onların sosyal-duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim programları hazırlamaktadır. Tanju YILDIRIM, A. Lale HAZAR ile birlikte oluşturdukları ve yürüttükleri “Davranış ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele’de Olumlu Davranış Geliştirme Destek Projesi” ve “Suriyeli Mülteci Çocukların Türk Örgün Eğitim Sistemine Entegrasyonu ve Sosyal Uyum Projesi” gibi projelerle eğitim ve sosyal alanlardaki çalışmalarını sürdürmektedir.