Sezai HAZIR

Habitat Derneği Özel sektör, kamu, sivil toplum gibi farklı paydaşların şehirde katılım süreçlerini geliştirmekte sağladığı fayda
Türkiye

Sezai HAZIR, Habitat Derneği Başkanı

Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi Mühendisliği mezunu olan Sezai Hazır, 1996 yılında İstanbul’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri (Habitat II) Konferansı öncesi oluşturulan hazırlık komitesinde gençlik kozası ve konferansa paralel olarak düzenlenen Gençlik Zirvesi’nin koordinasyonunu yapmıştır. 1997 yılında UN-HABİTAT ortaklığı Türkiye’de düzenlenen Habitat Konferansında Alınan Kararların Uygulanması için Uluslararası Gençlik Zirvesi’nin ardından gönüllü bir grup genç ile birlikte Habitat Derneğini kurmuştur. Sezai Hazır dernek başkanlığı görevine devam etmektedir.

Habitat Derneği çatısı altında birçok yerel ulusal ve uluslararası projeyi hayata geçirmiştir. Türkiye Yerel Gündem 21 Programı ile yerel demokrasi ve yönetişimin geliştirilmesi sürecine katkı sağlamış ve Kent Konseyleri, Gençlik Meclisleri gibi katılımcı yapıların, Ulusal Gençlik Parlamentosu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu gibi iletişim ağlarının kuruluşuna öncülük etmiştir. 25 yıllık sivil toplum kariyerinde yönetişim, bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal okuryazarlık, girişimcilik, kırsal kalkınma gibi konularda özel sektör, kamu ve uluslararası kuruluşlarında bir araya geldiği birçok projenin koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.