Şebnem KÖŞER AKÇAPAR

Koç Üniversitesi Möderatör
Türkiye

Dr. Şebnem Köşer Akçapar is currently working as Associate Professor at the Sociology Department, Koç University, Istanbul. She is a senior research fellow at Migration Research Center and the founding Director of Center for Asian Studies (KUASIA) at the same university. She worked as social worker in migrant organizations in Germany and Belgium before starting her career as a scholar. After completing her PhD in Belgium, she moved to the United States as a post-doc visiting fellow for two years at the Institute for the Study of International Migration, Georgetown University. She taught graduate courses on Gender and Migration, Muslim Immigrants in Western Europe and North America, Politics of Migration and Integration Problems at Georgetown and American Universities and appointed as the Director of Center for Eastern Mediterranean Studies. Her research areas include feminization of migration, asylum seekers and refugees, labor migration, and diaspora.

 

Doç. Dr. Şebnem Köşer Akçapar Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda, Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezinde kıdemli araştırmacı ve Asya Çalışmaları Merkezinin de kurucu müdürü olarak görev yapmaktadır. Akademisyen olmadan önce, kariyerine yurtdışında göçmenlerin kurduğu sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmetli ve proje yürütücüsü olarak devam etmekteydi. Belçika’da zorunlu göç üzerine tamamladığı doktorasının ardından ABD’ye taşınmış ve Georgetown Üniversitesi’nde Uluslararası Göç Merkezinde doktora sonrası programını tamamlamış ve daha sonra yine aynı kurumda yüksek lisans düzeyinde Avrupa ve ABD karşılaştırmalı göç politikaları, entegrasyon sorunları ve Müslüman göçmenler konulu dersler vermiştir. Araştırma konuları arasında zorunlu göç, kadın göçmenler, emek göçü ve diyaspora gibi konular sıralanabilir.