Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ

Möderatör
Türkiye

Metin GÜMÜŞ, 1973 yılında Mardin’de doğdu. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. Bir süre İ.E.T.T. Genel Müdürlüğünde Makine Mühendisi olarak çalıştıktan sonra 1996 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Otomotiv A.B.D.’da araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. M.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Eğitimi Ana Bilim Dalında, Yüksek Lisans eğitimini 1998 yılında, Doktora eğitimini 2005 yılında tamamladı. Danimarka‘da Brüel & Kjǽr firmasında otomotiv sanayindeki akustik uygulamalarla ilgili eğitim aldı. 2006 ile 2010 yılları arasında Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak çalıştı. 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör olan Metin GÜMÜŞ, Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Florida International University, Engineering Center’da, Otomotiv Mekatroniği konularında çalışmalarda bulunmuştur. 2010 yılından beri Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışan Metin GÜMÜŞ, 2010-2014 yılları arasında Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini 2014 yılında Marmara Üniversitesi genel sekreterlik görevlerini yürütmüştür.

7 adet preojede yürütücü ve 2 adet projede araştırmacı olarak çalışan Metin GÜMÜŞ 2 adet doktora ve 9 adet yüksek lisans tezi yönetmiş ve halen 2 adet doktora tezi yöneticiliği yapmaktadır. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülleri ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığının Yayın Yapmış Araştırıcılara Destek Projesi ödülleri olan Metin GÜMÜŞ’ün 28’i uluslararası SCI yayını olmak üzere toplam 80 adet yayını vardır. TÜBİTAK ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nde panelist, hakem ve denetçi olarak çeşitli görevlerde bulunan Metin GÜMÜŞ çok sayıda uluslararası dergide hakemlik yapmaktadır. Otomotiv elektroniği, içten yanmalı motorlar, servis tekniği gibi konularda lisans dersleri vermekte olup, İçten Yanmalı Motorlar Termodinamiği, İçten Yanmalı Motorlarda Karışım Oluşturma Teknikleri, Alternatif Gaz Yakıtlarının İçten Yanmalı Motorlarda Kullanımı, İçten Yanmalı Motorlarda İleri Test Teknikleri, Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Gürültü ve Kontrolü gibi lisansüstü derslerini vermektedir. Otomotiv elektroniği, alternatif gaz yakıtların içten yanmalı motorlarda kullanımı, yanma, motorlu taşıtlarda gürültü ve kontrol teknikleri, faz değiştiren malzemelerin içten yanmalı motorlara uygulanması gibi konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan Metin Gümüş aşağıda belirtilen sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevleri sürdürmektedir.

 • Üniversite Yöneticileri Derneği (ÜNYÖNDER) Yönetim Kurulu Başkanı
 • Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul İl Yönetim Kurulu Başkanı
 • Eğitim Bir-Sen İstanbul 9. Şube, Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan Yardımcısı
 • Marmara Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği (MÜMDER), Danışma Kurulu Üyesi
 • Society of Automotive Engineers (SAE), Member
 • TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO), Üye, (Oda sicil No:78943)
 • TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO), (Oda başkan adayı, 2014)
 • CİHANNÜMA Dayanışma ve İşbirliği Platformu Derneği, Üye
 • Üniversite Öğretim Elemanları Dayanışma Derneği (ÜNDER), Üye
 • Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG), Üye
 • Yeryüzü Mühendisleri, Üye