Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Möderatör
Türkiye

1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1980'de Kadıköy İmam Hatip Lisesinden birincilikle, 1986’da İstanbul Tıp Fakültesi'nden ikincilikle mezun olmuştur.
İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği'nde ihtisas eğitimini tamamlayarak 1991 yılında üroloji uzmanı olmuştur. 1994’de bir yıl kadar Houston-ABD'de Baylor College of Medicine'de misafir ürolog olarak çalıştıktan sonra, 1996 yılında doçent,  2008’de ise üroloji profesörü ünvanını almıştır.
2001 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Şefi olan Prof.Dr. Karaman, 2013 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliğine atanmıştır. Yine aynı yıl, “çocuk ürolojisi” alanında yan dal uzmanı olmuştur. Karaman, halen İstanbul Üniversitesinde “Tıp Tarihi ve Etik” alanında doktora programına da devam etmektedir.
Prof. Dr. Karaman, 9 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır.
“Prostat kanserinde güncel bilgiler ve Brakiterapi” isimli bir bilimsel kitap editörlüğü, katkıda bulunduğu 30’dan fazla kitap bölümü yazarlığı, 300'den fazla ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış/sunulmuş akademik çalışması ve almış olduğu 500’ün üzerinde uluslararası atıf yanında, 2012 yılında yayınlanan “Cinsel Sağlıktan Mutlu Aileye” isimli popüler eğitim kitabı mevcuttur. 2014 yılında da “Yeşilay Diyor ki!” isimli kitabı yayınlanmıştır. Karaman, birçok ulusal ve uluslar arası sempozyum, forum, kongre ve tıbbi toplantının düzenleme ve bilimsel kurulunda, ayrıca 10 tıbbi derginin hakem veya editörler kurulunda yer almıştır.
Prof. Dr. Karaman, Türk Çocuk Ürolojisi Derneği'nin kurucularından olup, T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Üroloji Müfredat Komisyonunun da üyeliğini yürütmektedir.
Halen, Dünya İslami Tıp Birlikleri Federasyonu ( FIMA ) Başkan Yardımcısı olan Karaman, mesleki faaliyetleri yanında, küresel bir sosyal sorumluluk projesi olarak, "Yeryüzü Doktorları Türkiye" adlı uluslararası bir tıbbi ve insani yardım teşkilatının kurucularından olup 10 yıl süreyle genel başkanlığını yürütmüştür. Bu çerçevede gerek insani yardım gerekse tıbbi görev ekibi gönüllüsü olarak onlarca ülkede hizmet vermiştir. Karaman, 1 Nisan 2011’de Newyork’da Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılarak 193 ülkenin temsilcisine, “sürdürülebilir kalkınmanın inşasında sivil toplumun rolü ve önemi” konusunda hitap etmiştir. Mayıs 2011’de İstanbul’da yapılan BM 4. En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı Sivil Toplum Forumunun Koordinatörlüğünü yürütmüştür.
Öğrencilik yıllarından beri sivil toplum çalışmalarına katılan Karaman, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi; Beşikçizade Tıp ve İnsani Bilimler Merkezi Yürütme Kurulu üyesi ve İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı Tıp ve Ahlak Çalışma Grubu Başkanı’dır. Karaman, Ekim 2012 - Mayıs 2015 tarihleri arasında da Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanlığı yapmıştır.
İngilizce ve Arapça bilen Prof. Dr. Karaman, evli ve iki çocuk babasıdır.