Prof. Dr. Kenan AYDIN

Y.T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Möderatör
Türkiye

TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) SİYO’dan mezun olan Prof. Dr. Kenan AYDIN, 14 Temmuz 1980 tarihinde GİMA (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş.)’de göreve başlayarak sırasıyla müfettiş yardımcılığı, müfettişlik ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Aynı kuruluşta 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen AYDIN 10 yıl süreyle bu görevini sürdürmüştür. 1.1.1996-1.4.1996 tarihleri arasında da Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.

1985-1987 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde yüksek lisansını, 1988-1992 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde doktorasını tamamlayan AYDIN, 1.4.1996 tarihinde Onsekiz Mart Üniversitesi-Biga İİBF’de Yardımcı Doçent olarak göreve başlayarak 2000 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

2001 yılında Kocaeli Üniversitesi-İİBF’de göreve başlayan AYDIN, 10 yıl Kocaeli Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD’na naklen atanmıştır. 2007 yılında doçent, 2013 yılında profesör olan AYDIN halen YTÜ’de İİBF Dekanı olarak görev yapmaktadır.  

Prof. Dr. Aydın’ın Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler, Perakende Yönetiminin Temelleri, Hizmet Pazarlaması (ortak), Kategori Yönetimi (ortak),Pazarlamada Güncel Konular isimli kitapları yanında editörlüğünü Necdet Timur ile Alparslan Özmen’in yaptığı Stratejik Küresel Pazarlama isimli kitaba bir bölüm, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde okutulan ve editörlüğünü B. Zafer Erdoğan ve F. Zeynep Özata’nın yaptığı Perakende Ürün Yönetimi isimli kitaba da üç ayrı bölüm yazmak suretiyle katkı sunmuştur. Aydın’ın Yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayımlanan makaleleri ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bilimsel tebliğleri bulunmaktadır. Ayrıca TUBİTAK, İSO ve İSKİ gibi kuruluşlar için yürütülen projelerde görev almıştır.      

TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) SİYO’dan mezun olan Prof. Dr. Kenan AYDIN, 14 Temmuz 1980 tarihinde GİMA (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri T.A.Ş.)’de göreve başlayarak sırasıyla müfettiş yardımcılığı, müfettişlik ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Aynı kuruluşta 1986 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen AYDIN 10 yıl süreyle bu görevini sürdürmüştür. 1.1.1996-1.4.1996 tarihleri arasında da Genel Müdürlük görevini yürütmüştür.

1985-1987 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde yüksek lisansını, 1988-1992 yılları arasında ise İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde doktorasını tamamlayan AYDIN, 1.4.1996 tarihinde Onsekiz Mart Üniversitesi-Biga İİBF’de Yardımcı Doçent olarak göreve başlayarak 2000 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

2001 yılında Kocaeli Üniversitesi-İİBF’de göreve başlayan AYDIN, 10 yıl Kocaeli Üniversitesi’nde çalıştıktan sonra 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD’na naklen atanmıştır. 2007 yılında doçent, 2013 yılında profesör olan AYDIN halen YTÜ’de İİBF Dekanı olarak görev yapmaktadır.  

Prof. Dr. Aydın’ın Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler, Perakende Yönetiminin Temelleri, Hizmet Pazarlaması (ortak), Kategori Yönetimi (ortak),Pazarlamada Güncel Konular isimli kitapları yanında editörlüğünü Necdet Timur ile Alparslan Özmen’in yaptığı Stratejik Küresel Pazarlama isimli kitaba bir bölüm, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde okutulan ve editörlüğünü B. Zafer Erdoğan ve F. Zeynep Özata’nın yaptığı Perakende Ürün Yönetimi isimli kitaba da üç ayrı bölüm yazmak suretiyle katkı sunmuştur. Aydın’ın Yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayımlanan makaleleri ile ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bilimsel tebliğleri bulunmaktadır. Ayrıca TUBİTAK, İSO ve İSKİ gibi kuruluşlar için yürütülen projelerde görev almıştır.