Prof. Dr. Hamza ATEŞ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Möderatör
Türkiye

1969 yılında Konya, Akşehir’de doğdu. İlk öğrenimini Akşehir’de, orta okul ve lise öğretimini ise Konya’da gördü. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında İngiltere’de buluna Durham Üniversitesi’nde Ortadoğu Çalışmaları alanında yüksek lisans öğrenimi gördü. 1999 yılında İngiltere’de bulunan Liverpool Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi alanında doktora unvanını aldı.1999 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2000-2011 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde görev yapan Ateş, 2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent ve 2011 yılında profesör oldu. Bu sürede, Kocaeli Üniversitesi İİBF Dekan yardımcılığı ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde de bulunmuştur.

2011 yılından itibaren İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde görev yapmakta olan Ateş, Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde bölüm başkanlığı yaptı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (İSMAM) Müdürü olarak çalışmaktadır.

Akademik çalışmaları kamu yönetiminde yeni eğilimler, idari reformlar, yerel yönetimler, sulak alan yönetimi, sivil toplum ve gönüllü kuruluş yönetimi, OSB yönetimi ve yönetsel etik konularında yoğunlaşmaktadır. Ateş’in yayınlanmış 5 kitabı, yurtiçinde ve yurtdışında saygın dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. Bir çok uluslararası ve ulusal projede yürütücü veya araştırmacı olarak görev yapmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.