Yönetim ve STK’lar

Yönetim ve STK’lar Oturumumuz

Sivil toplum kuruluşları, günümüzde toplumların en dinamik ve sivil kesimini oluşturmaktadırlar. STK’ların rolü ve önemi sadece toplumsal hayatta değil, iktisadi hayatta da artmaktadır. Nitekim, STK’ların ülke ekonomisi içerisindeki payı, bazı ülkelerde %10-15 seviyelerine ulaşmaktadır. Bu durum, STK’ların yönetimi konusunun önemini artırmaktadır.

STK yönetimi, hem de STK hem de gönüllüler açısından ilişkinin en verimli biçimde yürütülmesi amacıyla bir iletişim ve geri-bildirim temeline oturtulmuş, yönetişim anlayışı ile yürütülen bir süreçtir. STK gönüllüleri ve bağışçılar, STK yönetimi konusunda oldukça duyarlıdırlar. Bu nedenle, STK’ların etkin yönetilmesi, finansman ve insan kaynaklarının verimli şekilde kullanılması ve sınırlı kaynaklarla daha fazla iş yapma ve daha fazla kişiye hizmet etme imkanının bulunması, STK başarısı için giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Günümüzde bir çok STK’nın iyi yönetim ve yönetişim ilkeleri çerçevesinde insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler/ pazarlama, iletişim, kaynak geliştirme, toplumu geliştirme, gönüllü ve üye eğitimi, yöneticilerin yönetsel becerilerinin geliştirilmesi ve kurumsal yönetim gibi konularda bilgi ve deneyim paylaşımına ihtiyaçları olduğu görülmektedir.

OTURUM 7 - ARGÜDEN ACADEMY - Oturum Videosu

"Kentlerde İyi Yönetişim"

20 Ekim 2017 Cuma / 15:45 - 17:15
Dr. Yılmaz ARGÜDEN
Argüden Yönetişim Akademisi Möderatör
Fikret TOKSÖZ
Argüden Yönetişim Akademisi Kentlerde İyi Yönetişim
Ömer Güner SAZAK
Adana Kent Konseyi Örnek çalışmalardan ve Adana örneğinden yola çıkarak Türkiye’de kentsel siyasetin yapısı, aktörler arası ilişkiler, işbirliği olanakları ve değişim dinamikleri; bunların yönetişim bağlamında değerlendirilmesi.
Lütfi ALTINSU
Çukurova Kalkınma Ajansı Kentlerde iyi yönetişim aracı olarak Kalkınma Ajansları

OTURUM 31 - Oturum Videosu

Katılımcı Yönetim Anlayışını Geliştirmede STK'lar

22 Ekim 2017 Pazar / 09:30 - 11:00
Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ
Yıldız Teknik Ünİversitesi / Örgütsel Davranış Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Moderatör
Yurong HUANG
Institute for Cultural Industries, Shenzen University Nongovernmental Organizations and the Division of Cultural Labour : Emerging Patterns of Cultural Governance in China
Muratcan IŞILDAK
Ankara Genç Düşünce Derneği Sivil Toplum ve Genç Belediyecilik
İbrahim Zakaria BAHRELDIN YASSEIN
University of Khartoum Khartoum in Their Eyes; A Participatory, youth-driven Vision for The Development of Greater Khartoum. Youth Participation, Green city, environmental issue, participatory visioning, master plan
Lisa Domenica CAVICCHIA
Canadian Urban Institute (CUI) MAKING AN IMPACT Rebuilding Economic Opportunities in Northern Iloilo (Philippines)
Hacı Bayram AYDOĞAN
Kentsel Yaşam Kalitesi Derneği Kentsel Yaşam Kalitesi Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

OTURUM 23 - Oturum Videosu

STK'lar ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi

21 Ekim 2017 Cumartesi / 15:45 - 17:15
Salim KORKMAZ
UCLG - MEWA Möderatör
Hasan SOYGÜZEL
AB Politikaları Enstitüsü SİVİL TOPLUMUN KENT YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ
Hijazi RISHIQ
Al QUDS Municipality Civil Society Organizastions' Relation with Municipalities
Mürsel SABANCI
Karesi Kent Konseyi Sivil Toplum Kuruluşlarının Dezavantajlı Gruplara Yönelik Çalışmaları Çerçevesinde Karesi Kent Konseyi- Engelsiz Düşler Projesi
Abdelaziz EL HABTI
The Local Government Association of Chefchaouen " ADL - Chefchaouen" Resume of the intervention of the Local Development Association of Chefchaouen "ADL-Chefchaouen"