Ulusal ve Uluslararası Proje ve Fon Yönetimi

Ulusal ve Uluslararası Proje ve Fon Yönetimi Oturumumuz

Sivil toplum örgütlerinin çalışmaları ulusal ve uluslararası pek çok farklı fon kaynağı kapsamında desteklenebilmektedir. Kamu kurumlarının ulusal kaynaklarıyla oluşturdukları programlar ve Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım sürecinde uygulanan hibe programları sivil toplum örgütlerine destek sağlamaktadır. Sivil toplumun politika ve karar alma süreçlerine daha aktif katılımını sağlamak, sivil toplumun gelişimini desteklemek, temel haklar ve diyalog kültürünü geliştirerek kültürlerarası değişimi ilerletmek amacıyla Türkiye’ye sağlanan Katılım Öncesi Yardımın ikinci döneminde (IPA II) sivil toplum bir öncelik alanı olarak ele alınmıştır.  “Ulusal ve Uluslararası Proje ve Fon Yönetimi” oturumunda katılımcılar, bu çerçevede geliştirilen programlar ve başvuru süreçleri hakkında bilgi edinebileceklerdir.

OTURUM 21

STK'ların Fona Ulaşma Yolları

21 Ekim 2017 Cumartesi / 15:45 - 17:15
Bülent ÖZCAN
Avrupa Birliği Bakanlığı Möderatör
Uğur GÜNEŞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı IPA Fonları ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
Muhammet Ecevit CARTİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı
Murat ÖZÇELEBİ
Avrupa Birliği Bakanlığı AB Mali Yadımları kapsamında STK'lara sağlanan destekler ve Sivil Toplum Sektörü
Rana KASAPOĞLU ÖNDER
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajans) Erasmus + kapsamında STK'lara sağlanan destekler
Rasim AKPINAR
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşlarının Kalkınma Ajansları Mali Desteklerini Kullanma Kapasitesi: Ege Bölgesi Örneği