Ulaşım Sorunları ve Sivil Çözümler

Ulaşım Sorunları ve Sivil Çözümler Oturumumuz

Son yüzyılda, kalkınmanın yalnızca ekonomik kalkınma boyutuyla ele alınması, çevresel ve sosyal boyutların göz ardı edilmesi sonucunda, doğal kaynakların tükenmesi, çevre kirliliği ve küresel ısınma gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlara yönelik uluslararası arenada oluşan farkındalık sonucunda kalkınmanın yalnızca ekonomik boyuttan ibaret olmadığı kabul edilmeye başlanmış ve sürdürülebilir kalkınma kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında, ekonomik, çevresel ve sosyal boyutların tamamına etki etmesi bakımından ulaştırma sektörü kritik bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, kentsel alanlarda, hareketlilik ve erişim ihtiyacının en ekonomik ve çevreye en duyarlı şekilde karşılanması amacını taşıyan sürdürülebilir kentiçi ulaşım kavramı gündeme gelmiş ve tüm dünyada bu amaca yönelik çeşitli politikalar geliştirilmiştir. Sürdürülebilir kentiçi ulaşım politikaları çekme ve itme politikaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Çekme politikaları, toplu taşıma sistemleri ve motorsuz ulaşım türleri gibi ekonomik ve çevre dostu ulaşım türlerinin geliştirilmesini itme politikaları ekonomik tedbirler, park politikaları ve trafik yavaşlatma yoluyla otomobil kullanımının azaltılması amaçlanmalıdır.

OTURUM 6 - Oturum Videosu

Daha Yaşanabilir Şehirler İçin Sürdürülebilir Ulaşım

20 Ekim 2017 Cuma / 15:45 - 17:15
Prof. Dr. Metin GÜMÜŞ
Möderatör
Arif EMECEN
İETT İşletmeleri
Kadem EKŞİ
Mimar Mühendisler Grubu Derneği insan odaklı şehirleşmeye yoğunlaşıp, “araçları değil insanları taşımak” hedefi ile ulaşım planlaması yapılması
Muhammed ALYÜRÜK
İsbak A.Ş
Prof. Dr. Khaled ABBAS
Egypt National Institute of Transport Roads and Transport Authority

OTURUM 26 - Oturum Videosu

Kent içi ulaşım alanında sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilen çözümler

21 Ekim 2017 Cumartesi / 17:30 - 19:00
Tolga İMAMOĞLU
WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Möderatör
Mehmet Ali ÇALIŞKAN
Yaşama Dair Vakfı (YADA)
Marcin JACKOWSKI
Zielone Mazowske
Ben WELLE
WRI Ross Center for Sustainable Cities Cities Safer By Design
Ahmet Tayfur Arslan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun'da Toplu Taşıma Araçları ve Duraklarının Görme Engelli Bireyler açısından incelenmesi