Toplumsal Gelişim ve Sivil Yaklaşım

Toplumsal Gelişim ve Sivil Yaklaşım Adlı Oturumumuz

Sivil Toplum Kuruluşlarının önlerine koydukları hedefler, çözümü için yola çıktıları sorunlar vardır. Bir başka deyişle STK’lar, yurttaşların kendilerini ya da daha geniş kesimleri ilgilendiren meseleler üzerine bir araya geldikleri, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştirdikleri oluşumlardır. Bu yüzden STK’lar etki oluşturmayı, kendilerine yakın ya da uzak olanları farklı gayeler doğrultusunda etkilemeyi, farkındalık geliştirmeyi ve kendi hedefleri doğrultusunda dönüşümler meydana getirmeyi arzularlar. STK’ların etki oluşturmayı bizzat hedeflemesi ve nasıl bir etki oluşturduğunu takip etmesi ihmal edilmemesi gereken bir husus olarak ortaya çıkıyor. Tek tek STK’ların oluşturduğu toplam etkiyi, STK’ların genel olarak nasıl algılandığını ve STK faaliyetlerinin daha etkili olmasının önündeki engelleri tespit etmek görevi de STK’lar üzerine çalışmalar yapan kuruluşlara düşüyor.

OTURUM 16

Sivil İnisiyatifin Gelişiminde STK'ların Rolü

21 Ekim 2017 Cumartesi / 10:00 - 11:15
Prof. Dr. Sami ŞENER
Doğuş Üniversitesi Möderatör
Jülide ERDOĞAN
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Hak Temelli & Hizmet Temelli Çalışmalar
Soré ABDOU
Association Relwende Pour Le Developpment Approche de l'association Relwende pour le Development (ARD) et le Développement
Bilal ZEMİN
Pozitif Gelişim ve Girişim Derneği Sosyal Sermayenin Sosyal Girişimcilik Faaliyetlerine Etkisi
Madame Adjidjatou BARRY BAUD
Solidarite Suisse- Guinée Civil Society Approach for development in Guinea

OTURUM 18 - Oturum Videosu

Toplumsal Sorunların Çözümünde STK'lar

21 Ekim 2017 Cumartesi / 11:30 - 13:00
Prof. Dr. M. İhsan KARAMAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Möderatör
Hafiz AMIRROL
MERCY Malaysia MERCY Malaysia’s Building Resilient Communities (BRC) as a holistic disaster risk reduction approach to reduce ASEAN’s humanitarian burden
Lia YUANIDI GÜRÜN
ODGEDER Ben, Sen ve Biz
Santosh Kumar MISHRA
Population Education Resource Centre Meeting Sustainable Development and Environmental Challanges in Vietnam
Jibril Osman WADO
Model Graduates Initiative for Education and Training (MGIET) Integrating Rural Youth into Urban Life : The Experience of MGIET in Ethiopia