STK ve Dezavantajlı Gruplar

STK ve Dezavantajlı Gruplar Oturumumuz

Dezavantajlı gruplar, geçmişte olduğu gibi günümüzde de çalışma hayatında fiziksel veya toplumsal engeller yaşamakta, istihdam piyasasına girişte, çalışma hayatında ve işten çıkarmada ayrımcılıkla karşılaşmaktadır. Gençler, uzun süreli işsizler ve engelliler başta olmak üzere eski hükümlüler, ileri yaştakiler, farklı bir etnik veya dini kimliğe sahip olanlar gibi pek çok grubu dezavantajlı gruplar arasında sayabiliriz. Dezavantaj, bazen fiziksel engellerden, bazen toplumsal değer sistemlerinden, bazen de işgücü piyasasının talep ettiği bilgi ve becerilerden yoksun olmaktan kaynaklanabilmektedir ve bu faktörler, ülkeden ülkeye büyük ölçüde değişiklik göstermektedir. Örneğin G20 ülkelerinde, işgücüne katılımda kadın ve erkekler arasındaki fark en düşük oranda Kanada’da (%7), en yüksek oranda ise Suudi Arabistan ve Hindistan’da (%50’nin üzerinde) görülmektedir.1 Fransa’da ise işgücü piyasasında 14,8 milyon erkek ve 13,6 milyon kadın yer almaktadır.2 Bu çerçevede, dezavantajlı gruplar konusunda farklı ülkelerde farklı tanımlar ve istihdama yönelik farklı uygulamalar görülebilmektedir. Bazı ülkelerde yüksek orandaki genç işsizliği sonucu genç istihdamının desteklenmesi öne çıkarken, bazı ülkelerde göçmenlere yönelik beceri geliştirme programları, pek çok ülkede de kadınlara ve engellilere yönelik programlar uygulanmaktadır. Türkiye’de kadınlar, gençler, uzun süreli işsizler ve engelliler başta olmak üzere özel politika gerektiren gruplar, yasal engel olmamasına, hatta yasalardaki pozitif ayrımcılık içeren düzenlemelere rağmen işgücü piyasasına sınırlı olarak katılmakta, düzgün iş kapsamı dışındaki işler olarak adlandırılan kayıt dışı ve düşük ücretli işlerde istihdam edilmekte ve daha yüksek işsizlik riskine maruz kalmaktadır. Hemen hemen tüm ülkelerde kendini gösteren bu durum ile çeşitli politikalar yoluyla mücadele edilmektedir.

OTURUM 4

Ayrımcılıkla Mücadelede Sivil Toplum

20 Ekim 2017 Cuma / 14:00 - 15:30
Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Möderatör
Riaz Hussain CHANDIO
Sakhar Social Welfare Association Social Development in Pakistan and the poverty in Sindh
Appolinaire Kamanyula ZAGABE
Pleaders Of Children And Elderly People At Risk The ignored and forgotten community affected by conflict in Congo Democratic Republic
Şule SERTER
Özel Olimpiyatlar Türkiye Uygulama Örneği: Minik Sporcular Projesi
Tesnim Khriji CHIRCHI
Jasmine Foundation for Research and Communication Challenging Youth Disengagement : What Can Civil Society Do? Methodologies for NGOs based on the Tunisian Experience

OTURUM 8

Dezavantajlı Grupların Korunmasında STK'ların Rolü

20 Ekim 2017 Cuma / 15:45 - 17:15
Mehmet Lütfi ARSLAN
Uluslararası Genç Derneği Möderatör
Ahmed JEANNE DUVAL
Group Agro-Pastoral Sylvo (AL-Maach) (Survival) GROUP AGRO-PASTORAL SYLVO
Suzanne GOODNEY LEA
Red Dot Foundation (Safecity) Using technology, crowdsourced data and community engagement to address sexual violence in public spaces *Safecity, crowdmap, technology
Basma Walid ZAKOUT
Partneres for Peace and Development for Palestinians Vulnerability and Disadvantage in the Gaza Strip under the Israeli Occupation
Şükran Bulut
Kif Kif vzw
Ozan ÇETİN
GENÇ HAYAT Çocuk İşçiliğini Önleme

OTURUM 14 - KADEM - Oturum Videosu

Kadın ve Sivil Toplum

21 Ekim 2017 Cumartesi / 10:00 - 11:15
Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz
KADEM Genel Başkanı Möderatör
Luciana Levi Bettin
EUROCULTURA Women on the move
Zeynep Gündüz
RET International Kadınların Sosyo-Ekonomik Güçlendirilmesi
Maisaa Saeed
İşraqat Derneği