STK’larda Kurumsal Kapasite Geliştirme

STK’larda Kurumsal Kapasite Geliştirme Oturumumuz

Yerel düzeydeki teknik ve beşeri kapasite eksikliği, yerel hizmetlerin kalite ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Son düzenlemelerle yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarının genişlemesi ve özellikle büyükşehir belediyesi sayısının artması ve görev alanlarının kırsal alanları da içerecek şekilde genişlemesi, başta yeni kurulan büyükşehir belediyelerinde olmak üzere yerel kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ihtiyacını artırmaktadır. Yerel ve bölgesel politikaların belirlenmesinde kamu, özel sektör ve STK’ların ortak fikir ve çözüm üretmelerinin amaçlandığı yönetişim mekanizmalarının ağırlığı giderek artmaktadır. Ancak teknik, idari ve mali kısıtlar nedeniyle bir yandan yerel kurumların söz konusu yapılara ilgisi ve katılım düzeyleri yetersiz kalmakta, diğer yandan yerel sorun ve önceliklerin merkezi kurumların politikalarına yansıtılması güçleşmektedir. Katılım, kalkınmayla doğrudan bağlantılı tüm program ve projelerin temel bileşenleri arasında yer almaktadır. Kalkınmanın odağında yer alan proje  hedef  kitlelerinin  meslek  ve  sivil  toplum örgütlerinin  planlama  kararlarının  ve  uygulama  süreçlerin e  aktif  katılımının  kalkınmadaki etkisinin  yad sınamayacağı açıktır. Katılımcılığın kurumsallaştığı ve aktif toplumsal katılım ilişkilerinin içinde cereyan edeceği kurumsal yapıların kaynaklara ve temel hizmetlere erişimi ile bu  yapıların insan  hakları  temelinde  hukuki,  mali,  idari  açılardan güçlendirilmesi  ve sürdürülebilirliğinin sağlanması son derece önemlidir.

OTURUM 11

STK'ların Kapasitelerinin Geliştirilmesi

20 Ekim 2017 Cuma / 17:30 - 19:00
Prof. Dr. Yüksel DEMİRKAYA
Marmara Üniversitesi Möderatör
Zafer BAYDERE
Düşün Taşın Derneği Sivil Toplum Kuruluşları için Dijitalde Daha çok üretkenlik ve iletişim
Dr. Fatma ÖĞÜCÜ ŞEN
Argüden Academy
Andrei Ivanovich GENERALOV
Centre international d’investissement (CII) Collaboration with the United Nations Organisation as a tool for capacity-building of civil society organisations
Tidiane DIOUWARA
CIPINA Of integration, development and cooperation Empowerment of the African Civil Society

OTURUM 20

STK'larda Kurumsallaşma ve Etkili Yönetim

21 Ekim 2017 Cumartesi / 11:30 - 13:00
Prof. Dr. İsmail ADAK
İstanbul Sabahattin Zaim University Möderatör
Prof. Dr. Raafat H Rasheed Mikati
Mohamad Raimi Ab.Rahim
Angkatan Belia Islam Malaysia Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM) The Institutional Capacity of Islamic NGOs : ABIM & The Malaysian Experience
S.M. RASHEDUZZAMAN
SAWAB (Social Agency for Welfare and Advancement in Bangladesh) Poverty, Social Relief, and Philanthropy
İbrahim Mohamed Haji BULUSHI
African Foundation for Education and Community Development (AFECoD) INSTITUTION CAPACITY DEVELOPMENT FOR SUSTAINABILITY IN KENYA (KWALE COUNTY)

OTURUM 30 - Oturum Videosu

STK'larda Kapasite Geliştirme Stratejileri

22 Ekim 2017 Pazar / 09:30 - 11:00
MUSTAFA YELEK
EBSAD Möderatör
Prof. Dr. Yüksel DEMİRKAYA
Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasite Geliştirme Zorlukları
Riyad Jemal ABDA
Pro-Development Network The Role of Networks in Building Institutional Capacity of CSOs in Ethiopia; Case of Pro-Development Network (PDN)
Zafer IQBAL
The NGO World - SESRIC Innovative but Practical Approaches to Uplift the Disadvantaged Groups- A case study
Mohammed M Alqattawi
The House of Wisdom Institute for Conflic Resolution and Governance The Role of CSOs in Enhancing the Justice System in Palestine Capacity Building, Justice, Institution, Palestine
Silumesi MİLUPİ
Kaluli Development Foundation Institutional Capacity Building for Civil Society Organizations