STK’lar için 21. Yüzyıl Vizyonu

STK’lar için 21. Yüzyıl Vizyonu Oturumumuz

Yeni yüzyılın en stratejik araçlarının başında kamu diplomasisi yönetimi gelmektedir. Soğuk savaş dünyasının propagandaya ve tek yönlü iletişime dayanan anlayışı, 21. yüzyılda yerini simetrik iletişim anlayışına, etkileşime ve iknaya bırakmıştır. Bu yüzyılda baskı ve dayatmayla herhangi bir şey anlatmak ya da herhangi bir şeye insanları razı etmek imkansız hale gelmiştir. Bu nedenle kamuoyu kavramı yeni yüzyılın en stratejik unsuru olarak öne çıkmıştır. Başka ülkelerin/toplumların kamuoylarını ikna edebilen, onlara kendisini doğru yöntem ve araçlarla anlatabilen, mesajlarını etkili şekilde ulaştırabilen ülkeler, diğerlerine oranla rekabet üstünlüğü sağlamakta, anlaşılabilir oldukları için daha kolaylıkla cazibe merkezi haline gelmektedir. 21. yüzyıl, diplomasinin klasik anlayışını da değiştirmiş; ülkelerin kültür, bilim, eğitim, spor, sanat vb. alanlardaki yumuşak güçleri toplumlararası ilişkilerde daha önemli ve öncelikli hale gelmiştir. Kamu diplomasisi toplumlararası ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyal ilişkilerin kurulmasını ve geliştirilmesini önemsemektedir. Çünkü ancak bu yolla kamuoylarına mesaj verilebilmekte, iletişim köprüleri oluşturulabilmektedir. Kendisini anlatmayan, tanıtmayan, kamuoylarını yeterince bilgilendirmeyen ülkeler sıklıkla imaj ve algı sorunuyla karşılaşmaktadır. Ülkeler kendilerini anlatmadığında, bu işi onlar adına başka kurum ve araçlar yapmakta, dolayısıyla ortaya eksik, yanlış ve hatta kasıt içeren bir tablo çıkmaktadır. Ülke imaj ve algılaması konusunda oluşan her boşluk, mutlaka başka birileri tarafından doldurulmakta, zihinlerde size ait olmayan, sizin belirlemediğiniz mesajlar yer etmektedir. Daha sonra bu yanlış imajların ve algıların düzeltilmesi ise çok güç olmaktadır. Bu nedenle ülke markası oluşumunda ve inşasında kamu diplomasisi stratejik bir değer taşımaktadır.

OTURUM 33 - Oturum Videosu

Kent Yaşamına İlişkin Fikirler, Innovasyon

22 Ekim 2017 Pazar / 11:15 - 12:30
Ali Faruk GÖKSU
Vizyon Atölyesi Möderatör - Sivil Toplum Kuruluşları için 21. Yüzyıl Vizyonu; ETKİleşim
Emre ÖZCAN
Gelecek Hane Gelecek trendleri ve teknolojileri konusunda araştırmalar, içerik üretimi
Abdul Samad KHAN
Youth Impact, Islamabad Too Young? - The Changing face of Civil Society in the hands of Millennials
Emre ERBİRER
Atölye İstanbul 21. yüzyıldaki değişime adapte olabilmeleri için yaratıcı platformlar nasıl bir rol üstlenebilir?
Semih BOYACI
Impact Hub Istanbul Sosyal etki odaklı girişimciliğin sosyal ve çevresel problemlerin çözümündeki rolü