Şehir ve Sivil Toplum

Şehir ve Sivil Toplum Oturumu

Günümüz dünyasında iletişim ve ulaşım imkânlarının büyük oranlarda gelişmiş olması, bilginin hızlı bir şekilde yayılması, insanların gelirlerinin artması vb. birçok faktörün değişmesi nedeniyle insanlar dünyayı dolaşmaktadırlar. Bilgiye ulaşan insanların aynı zamanda fiziksel yer değiştirmelerinin kolaylaşması bir anlamda sinerji oluşturmuştur. Bu geziler birçok nedenle yapılmasına rağmen ana neden turizm ve iş seyahatleridir. Seyahat nedeni ne olursa olsun, en fazla faydayı seyahat edilen ülke ve şehirler elde etmektedir. Bu noktada şehirlerin ve ülkelerin bu kazançtan fayda elde edebilmeleri için üzerlerine birçok görevler düşmektedir. Artık şehirlerde kaynaklarını daha etkili kullanmak, yaşanabilir mekanlar oluşturmak, cazibe merkezi haline dönüştürebilmek amacıyla pazarlamayı kullanmaktadırlar. Amaç daha fazla satılabilir olmaktır. Yani şehre ziyaretçi sayısını artırmak, yatırım isteklerini teşvik etmek ve şehirde oturanların sorunlarını anında çözümleyerek değer ifade etmek anlamına gelmektedir.

OTURUM 5 - HABİTAT - Oturum Videosu

Sürdürülebilir Kentleşme ve Sivil Toplumun Rolü

20 Ekim 2017 Cuma / 15:45 - 17:15
Dr. Ali Ercan ÖZGÜR
Idema International Development Management Möderatör
Sezai HAZIR
Habitat Derneği Özel sektör, kamu, sivil toplum gibi farklı paydaşların şehirde katılım süreçlerini geliştirmekte sağladığı fayda
Prof. Dr. Teresa Louise CORDOVA
City Mapper - Citizen Focused New Urban Systems Şehirlerin Dünyada Etkisi ve Artan Rolü
Şengül AKÇAR
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
K. İpek Miscioğlu KURUÜZÜM
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komserliği

OTURUM 28

Şehrin Fiziksel ve Sosyal Gelişiminde STK'ların Rolü

21 Ekim 2017 Cumartesi / 17:30 - 19:00
Talha KÖS
Kent Merkezi Derneği Möderatör
Olga Generalova Kutuzova
International Investment Center Participation of civil society in the implementation of Sustainable Development Goals
Nejima MOUHOUBI
Salah Boubnider -Constantine 3 The Urban Project: Metropolization Tool and Sustainability Vector.Case Study
Mohamed İbrahim SHATTA
NASIFA Consultant Urban Transformation through Civil Society Organizations Participations