Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları

Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları Oturumumuz

Kültür ve sanat, kamu diplomasisinin en önemli unsurlarındandır. Kültürel diplomasi fikirlerin, yaşam tarzlarının, estetik anlayışlarının ve zevklerin paylaşımı yoluyla muhatap kitleleri etkileme olarak tanımlanabilir. Kültürel diplomasi, sadece toplumlar arasında karşılıklı iletişim vasıtası değil, aynı zamanda sosyal değişim ve dönüşümün de tetikleyicilerindendir. Kültür diplomasisi sonucunda ülkelerin saygınlığı artar ve tanıtımı en ekonomik yollardan gerçekleştirilir. Bu da turizm ve ihracat artışı gibi somut getiriler sağlar. Kültür diplomasisi için iki temel unsurdan söz edilebilir. Bunlardan ilki oldukça damıtılmış ve gelişmiş bir kültürel birikimdir. İkincisi ise bu kültürel birikimin arkasında siyasi, askerî ve ekonomik anlamda bir sert güç birikiminin bulunmasıdır. Önemli olan bu iki unsurun uyumlu, orantısal biçimde işlevsellik kazanmasıdır. Bu bağlamda, kültürün ve sanatın yaygınlaştırılması ve hayata geçirilmesi konularında sivil toplum örgütlerine önemli roller düşmektedir.

OTURUM 17 - Oturum Videosu

Kültür- Sanatta Erişebilirlik ve Yerel Yönetimler

21 Ekim 2017 Cumartesi / 11:30 - 13:00
M. Görgün TANER
İKSV Möderatör
Levent ÇALIKOĞLU
İstanbul Modern KÜLTÜR SANATTA ERİŞİLEBİLİRLİK VE YEREL YÖNETİMLER PERSPEKTİFİNDE İSTANBUL MODERN SANAT MÜZESİ EĞİTİM ve SOSYAL PROJELER BÖLÜMÜ ÇALIŞMALAR
Aadel ESSAADANI
Assosication Racines Des politiques culturelles pour des citoyens éveillés et des sociétés justes
Fanny BOUQUEREL
Med Culture Programme (A programme funded by the European Union) Participation processes and the rise of local authorities in Southern Mediterranean countries
Esra EKŞİ BALCI
Kamu - Sivil Toplum Ortaklığında Kültürel Miras Üzerine Sürdürülebilir bir Eğitim Modelinin İnşaası