Kentsel Kültür ve Sivil Toplum

Kentsel Kültür ve Sivil Toplum Oturumumuz

Sanayileşme, göç, sosyo-ekonomik vb. pek çok nedenlerle gittikçe büyüyen ve beraberinde sorunları da artan kentler, küreselleşme ile paralel yaşanan yerelleşmenin doğal bir sonucu olarak yeni anlamlar kazanmışlardır. Yerelleşme ile birlikte, kentlerin yerel değerlerin üzerinde odaklanan konuların ilk sıralarında yer alması, kentlerde yaşanan sıkıntılara yine kent ve kent yaşamı perspektifinden çözümler üretilmesini gündeme getirmiştir. Bu süreçte, kent sakinlerinin yaşam biçimlerinin kent gerekleriyle uyumlu bir kültürü yansıtması hedeflenmektedir. Kentli olma bilinci çerçevesinde sorumluluk, aidiyet ve gönüllülük unsurları kentli olmanın temel unsurlarıdır. Ayrıca, yerel halkın demokratik değerlere sahip çıkması noktasında yönetime etkin katılımı, kent imkânlarından adil yararlanması, kentte huzur ve güvenle yaşaması, kentte kendini geliştirme imkânını bulabilmesi ve kent yönetiminden kaliteli hizmet talep etmesi gibi kentsel sorumluluk alanları bulunmaktadır. Kentin sürdürülebilir gelişim içinde büyümesinin sağlanması, kent imkanlarının korunması, kent sakinlerinin kentlerini sahiplenmesi, kentin huzur mekanlarına dönüştürülmesi gibi alanlarda kent yönetiminin yanında kentte yaşayanlara da önemli roller düşmektedir.

OTURUM 35

Kentlilik Bilinci ve STK'lar

22 Ekim 2017 Pazar / 11:15 - 12:30
Prof. Dr. Kenan AYDIN
Y.T.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Möderatör
Penglin HU
Institute for Cultural Industries, Shenzen University Flow and Fusion: Research on How Immigrants in Shenzen promote cultural Innovation
Farid MURADOV
Support for the development of the professional of youth diplomats of Azerbaijan Küreselleşmede Kent Kültürünün Sivil Toplumda korunması ve uluslararası koordinasyonu
Tuba YILMAZ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kent Kültürü Karşısında bir çözüm önerisi olarak Toprak Medeniyeti Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Toprak