Göçmenler, Mültecilik ve Sivil Toplum Kuruluşları

Göçmenler, Mültecilik ve Sivil Toplum Kuruluşları Oturumumuz

Tarih boyunca insanlar vatanlarını ekonomik, siyasi, sosyal sebeplerin yanı sıra savaşlar ve iç çatışmalar gibi nedenlerle terk ederek bir başka ülkeye göç etmişlerdir. Bundan dolayı vatandaşı oldukları veya yaşadıkları ülkelerden ayrılmak zorunda kalan kişilere, gittikleri ülkeler tarafından “sığınmacı” adı verilmiştir. Zaman içerisinde sığınma, insanların daha iyi ve güvenli bir yaşam arayışına girmeleri nedeniyle tüm dünya ülkelerini yakından ilgilendiren bir konu ve devam eden kalıcı bir sorun haline gelmiştir. Sığınmacıların korunması genel olarak devletlerin sorumluluğundadır. Ancak devletlerin ülkelerinde bulunan sığınmacıların her birine eşit olarak koruma hakkı sağlaması güçtür. Bu noktada koruma eksikliğini dolduran en önemli yapılar sivil top um kuruluşlarıdır. Sivil toplum kuruluşları, hem devletlerin ulaşamadığı alanlarda sığınmacıların sorunlarına çözümler üretmek hem de sığınmacılarla merkezî yönetim veya ülkeler arasında aracı rolünü üstlenerek sığınmacıların insanca yaşama hakkını elde etmeleri için çalışmaktadır

OTURUM 3 - ULUSLARARASI MÜLTECİ HAKLARI DERNEĞİ - Oturum Videosu

Avrupa'da Mülteci Sorunları ve STK'lar

20 Ekim 2017 Cuma / 14:00 - 15:30
Av. Uğur YILDIRIM
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Möderatör
Mustafa ÇETİNKAYA
Anadolu Ensarları
Michael WILLIAMS
FARR - The Swedish Network of Refugee Support Groups The Swedish Network of Refugee Support Groups
Anastasios YFANTIS
Doctors of the World - Greece Access to healthcare services for Asylum Seekers, Refugees and Third Country Nationals in Greece. The action of Doctors Of The World - Greek Delegation
Dr. Phil. Hakan AYDIN
HASENE Derneği Almanya Özelinde Müslüman Sivil Toplum Kuruluşlarının Göçmen ve Mülteci Çalışmaları

OTURUM 24

Göç - Göçmen ve Uyum Sorunları

21 Ekim 2017 Cumartesi / 15:45 - 17:15
Mehmet DUMAN
WALD Moderatör
Doç. Dr. Yusuf ADIGÜZEL
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Göçmen STK’ların Uyum Sürecine Katkıları, İstanbul’daki Suriyeli Dernekler Örneği
Zabihullah ISSA
New Line Social Organization State of Afghanistan Cities
Amina BOUCHRA
HORIZON AMITIE
Doç. Dr. Deniz SERT
Özyeğin Üniversitesi Göç, Uyum ve Türkiye : Başarı Öyküleri

OTURUM 25 - VEHBİ KOÇ VAKFI & MiReKoç - Oturum Videosu

Kentsel Mekanda Mülteciler ve Sivil Toplum Kuruluşları

21 Ekim 2017 Cumartesi / 17:30 - 19:00
Şebnem KÖŞER AKÇAPAR
Koç Üniversitesi Möderatör
Melis ŞAHİN
UCLG - MEWA Aracı Şehirlerde Göç Yönetimi Orta Doğu ve Batı Asya (MEWA) Bölgesi
Gihan El KAISSI
Union of Relief and Development Associations URDA
Hatem Efe KELLER
Hayata Destek Derneği Suriyeli Mültecilere İlişkin İhtiyaç Analizi Raporu 2017
Annie Medzhagopian ABU HANNA
Al Hussein Society Jordan Center For Training & Inclusion

OTURUM 19

Göçmen Sorunlarının Çözümünde STK'ların Rolü

21 Ekim 2017 Cumartesi / 11:30 - 13:00
Prof. Dr. Hamza ATEŞ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi Möderatör
Köksal BANOĞLU
Maltepe Kaymakamlığı Proje Ofisi Suriyeli Sığınmacı Çocukların Travma Sonrası Stres Bozuklukları (PTSD) ve Kültürel Uyum Sürecine Etkileri
Dr. Nureddin NEBATİ
TBMM Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Ekseninde Suriyeli Mültecilerin Şehir Hayatına Adaptasyonu
Lucia Gómez Martín-Caro
Open Cultural Center The right to education for refugee children and teenagers: another failure for the European Union in the so-called ‘migration crisis’? A study-case in urban areas of Northern Greece
Ayşe YILDIZ ÖZKURT
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkiye'nin Uluslararası Göç Karnesi