Enerji ve Şehir

Enerji ve Şehir Oturumumuz

20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren yükselen teknoloji ve kentleşmeye paralel olarak dünya enerji talebi giderek artmakta, enerji üretim ve tüketim süreçleri ekolojik sorunları beraberinde getirmektedir. 90’lı yıllardan itibaren, kentlerin ekolojik denge üzerindeki baskısının azaltılması, daha verimli ve yaşanılır kentler için planlama yaklaşımları ve çeşitli girişimler (yeşil kent, eko-kent, yaşanabilir kent, dijital kent, akıllı kent girişimleri vb.) tasarlanmış ve kısıtlı düzeyde hayata geçirilmiştir. Geliştirilen yaklaşımlarının tümünün ortak stratejisi verimli enerji yönetimidir. Yakın geleceğin kentlerinin verimli enerji yönetimi stratejisine göre biçimlenmesi için özellikle kentsel dönüşüm gerçeği parantezinde yerleşme fiziksel planlarının enerji verimliliği yaklaşımına göre ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda geliştirilecek planlama süreci yükselen teknoloji ve kentleşme eğilimine paralel olarak, gelişme potansiyeli taşıyan, büyük ölçekli kentlere oranla sayıca oldukça fazla olan, beşerî, coğrafi sınırlarını aşmamış küçük ölçekli kentlerin sağlıklı gelişimi için önemli bir fırsat ortaya koymaktadır.

OTURUM 2 - Oturum Videosu

STK'lar ve Sürdürülebilir Enerji Bilinci

20 Ekim 2017 Cuma / 14:00 - 15:30
Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR
Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Möderatör
Özge ERTURAN BAYKARA
Arçelik Enerji Verimliliği ve Geri Dönüşüm ile Şehirlere Katkı
Gökhan YILDIRIM
WSEIN - WORLD SUSTAINABLE ENERGY INSTITUTE EUROPEAN ENERGY INDEPENDENCE – SUSTAINABLE CITY SOLUTIONS
JOVIC DUSAN
Balkan Energy and Forest Trends Civil Society and Environmental Issues in Serbia