Çevre Sorunlarına Sivil Yaklaşım

Çevre Sorunlarına Sivil Yaklaşım Oturumumuz

Çevre kaynaklarının sınırsız görülerek tüketilmesi, üretim ve tüketim sonucu oluşan atık ve artıklar ile çevrenin kirletilmesi hem insanlar hem de diğer canlı ve cansız varlıklar üzerinde birtakım olumsuz etkiler bırakmıştır. Bu olumsuz etkilerin ve sorunların giderek baskısını artırması insanoğlunu çevre konusunda düşünmeye sevk etmiştir. Yaşanan sorunların sorumluluğunun tüketim toplumu ile ilişkilendirilmesi ve tepkilerin artması çevreciliği ve çevre etiğini ortaya çıkararak yeşil tüketimi, çevreye saygılı üretim ve tüketimi ve yeşil politika anlayışlarını ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla aşırı, gereksiz ya da lüks tüketim anlayışına karşı çıkılarak çevreye en az zararlı olan üretim ve tüketim teşvik edilmiştir. Etik anlayışların fikri temellerinin çevreci eylemlere dayanak olduğu ve oluşan tepkilerin yönetimler, firmalar, tüketiciler ve tüm toplumlar üzerinde etkili sonuçlar verdiği görülmüştür. İnsanlarda çevre bilinci oluşmaya başlaması ile çevreye zarar veren yönetimler ve firmalar katılımlı eylem, pasif direniş, protesto gibi çok çeşitli eylemler kanalıyla çevreci bir anlayışa yönlendirilmeye çalışılmıştır. Bireysel çıkışların çevreci vakıf ve dernekler bünyesinde kitlesel güçlere dönüşmesinde de bu etik yaklaşımların etkisi olmuştur. Gerçekleştirilen organize, geniş katılımlı, güçlü ve etkili sonuçlar alınan eylemlerde çevreci vakıf ve derneklerin çevre etiği açısından gösterdikleri başarının altında bahsedilen etik yaklaşımların teorik ve bilimsel temellerinin olduğu gerçeği insanlara çevre etiğinin yaşanabilir bir çevrede yaşamak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre bırakmak için ne denli önemli olduğunu göstermiştir.

OTURUM 12

STK'lar ve Çevre Duyarlılığı

20 Ekim 2017 Cuma / 17:30 - 19:00
Dr. İzzet ARI
Kalkınma Bakanlığı Möderatör
Mete İMER
ÇEVKO (ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) Ambalaj Atıklarının Geri Kazanımında Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Modeli
Richard ASHALEY
Rural Urban Partnership for Africa Effort of Rural Urban Partnership for Africa(RUPFA) in the Protection of Forest and Biodiversity through tree planting and forest regeneration to Achieve SDG goal 15
Françeska KORANCE
Build Green Group The psychology behind a passive civil society. The case of Albania
Bernard LUTETE DI LUTETE
Save the Climat Yerel topluluklarımızda orman ekosistemlerinin korunması için ekolojik-ekolojik yaklaşımların genişletilmesi

OTURUM 32

Çevre Sorunlarının Çözümünde STK'ların Rolü

22 Ekim 2017 Pazar / 09:30 - 11:00
Dr. Mustafa ÇÖPOĞLU
MARKA Genel Sekreteri Möderatör
Ekundayo Alex ADEWALE
Forestry Research Institute of Nigeria Urban Transformation and its environmental risks remote Ssensing/Geographical Information System Approach: A Case Study of Ibadan
Mohammad Zeyaul HAQUE
Ta'awun Trust IOS and Ta'awun Trust in the scenario of Indias growing NGO movement
Moynul Ahsan
Bangladesh Centre for Advanced Studies (BCAS) Role of civil societies on environmentally induced displacement and migration in Bangladesh