Birlikte Yaşama Kültürü

Birlikte Yaşama Kültürü Oturumumuz

Farklı kültürel kimlikleri olan değişik grupların bir topluluk içinde varlıklarını sürdürülebilmeleri gerekir. Her kültür, kendi içinde diğerleriyle eşit ölçüde değerlidir. Bu nedenle herkes birbirini hiçbir sınır koymaksızın karşılıklı kabul edip tanımalıdır. Birlikte yaşama aile, topluluk, ulus, siyasi parti birlikteliklerinde olduğu gibi, farklı ortamlarda da olabilir. Birlikte yaşama bütün bu topluluklarda kurallar dizgisine ihtiyaç gösterir. Herkesin fikirlerini ifade etmesine olanak sağlamak birlikte yaşamak için temeldir. Ailede, okulda, mahallede, arkadaşlar arsında ve toplumda birlikte yaşama açısından farklılıklara saygı, başkalarının fikirlerini ifade etmelerine fırsat tanıma, diyalog ve etkili iletişimin önemli rolü vardır. Eğitim de karşılıklı ön yargıların törpülenmesine katkı yapar. İnsanlar kendilerini ifade edemedikleri sürece birlikte yaşam çabalarının sağlıklı bir şekilde oluşturulması mümkün olmaz. Birlikte yaşamanın olanaklı kılınması için kültürel alanda kişilerin kendi dilleri, dinleri, kendi kültürleri ile toplumda var olmalarının önündeki çok yönlü engellerin kaldırılması, her alanda ayrımcılığa son verilmesi gerekir. Birlikte yaşamayı kolaylaştıran, mümkün kılan öğelerin başında, ortak fikirler, ortak hedefler, idealler ve kültür uyum gelir. Bu öğelerdeki farklılıklar çoğaldıkça birlikte yaşama kurallarına daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Kurallar sayesinde farklılıkların meydana getirdiği çatışmalar en aza indirgenebilmekte, farklılıklar içinde ortak öğeler ve benzeşmeler yakalanabilmekte, birlikte yaşamanın uyum içinde olması sağlanabilmektedir. Birlikte yaşamın geliştirebilmesi için birlikte yaşam alanlarının çoğaltılması gerekir. Bu alanlar sınırlı kaldığında birlikte yaşam alanı da sınırlanmış olur. Bu alanlar siyasi partiler, sendikalar, işveren örgütleri, kültür dernekleri ve kültürel faaliyetlerdir. Bu faaliyet alanları insanların iletişim kurmalarına ortam hazırlar. İnsanlar, karşısındakinin kendine yabancı gelen unsurlarını diğerleriyle arasına sınır koymak için kullanmamalıdır; farklılıkların doğal olduğunu kabullenmelidir. Bu kabul, birlikte sosyal yaşamın anahtarı olabilecektir.

OTURUM 10 - Oturum Videosu

Hoşgörü ve Sağduyu Sağlamada STK'ların Rolü

20 Ekim 2017 Cuma / 17:30 - 19:00
Doç. Dr. Tarkan OKTAY
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Möderatör
Prof. Dr. Suzanne GOODNEY LEA
University of Maryland, Sociology, Catonsville Enhancing Public Safety via Police-Community Dialogues in Baltimore, Maryland
Chileshe CHAUNGA
Policy Monitoring and Research Centre The Culture of Coexistence and Non Governmental Organizations : Case of Zambia
Nail AYKAN
Islamic Council of Victoria Australias Multicultural Foray into Communty Leadership : The Islamic Council of Victoria's Perspective
Biljana JOVIC
Centre of Migration Studies ( Centar za istrazivanje migracija) Modern Telecommunication Tools in service of Promotion of Cultural Coexistence in Serbia
Carolyn Banda CHIBINGA
The Culture Of Co-Existence And Non-Governmental Organisations (Ngos) Department of Registrar for NGOs Ministry of Community Development and Social Services

OTURUM 13 - DİYANET VAKFI - Oturum Videosu

Birlikte Yaşama Kültürü ve Vakıf Medeniyeti

21 Ekim 2017 Cumartesi / 10:00 - 11:15
Prof. Dr. Sabri ORMAN
Möderatör
Yrd. Doç Dr. Selim ARGUN
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Medeniyetinde birlikte yaşam kültüründe vakıfların rolü
Prof. Tariq RAMADAN
President of the think tank European Muslim Network (EMN) What are the key elements for living together as equals in culturally diverse societies
Prof. Dr. Abdullah AHSAN
International Islamic University Malaysia Peaceful coexistence and the role of local/regional/ international NGO’s
Mohsen Mohammad SALEH
Al-Zaytouna Centre for Studies & Consultations Building a Common Life With Immigrants, Refugees and Asylum Seekers

OTURUM 22 - Oturum Videosu

Eşitlik ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kültürü

21 Ekim 2017 Cumartesi / 15:45 - 17:15
Tanju YILDIRIM
ODGEDER-Olumlu Davranış Geliştirme Derneği Möderatör
Lale HAZAR
ODGEDER Suriyeli mülteci çocukların Türk Milli Eğitim sistemine entegrasyonunu
Mehmet AKTAŞ
Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Charlotte WATERMANN
Opportunities of Public Space and its redesign for social cohesion
Prof. Nihad BUNAR
Stockholm University