Mehmet Ali ÇALIŞKAN

Yaşama Dair Vakfı (YADA)
Türkiye

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı, aynı üniversitede sosyoloji bölümünde yüksek lisans yaptı.  Aktif Yaşam Derneği, Yaşama Dair Vakıf ve ADHOC Araştırma şirketinin kurucuları arasında. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, TÜBİTAK ve çeşitli üniversitelerin araştırma, proje izleme değerlendirme ve etki analizi çalışmalarında yer aldı. Özel sektör kuruluşlarına yönelik itibar araştırmaları ve danışmanlık faaliyetlerinde bulundu.