Hatem Efe KELLER

Hayata Destek Derneği Suriyeli Mültecilere İlişkin İhtiyaç Analizi Raporu 2017
Türkiye

Hatem Efe Keller works with Support to Life NGO, an independent humanitarian aid organization working in Turkey and its surrounding region in areas of disaster risk mitigation, preparedness, and emergency response with an emphasis on community participation.

Since March 2017, Hatem fulfills the Programme Manager position at STL’s office in Istanbul, overseeing the design and implementation of case management and individual protection programme targeting refugees living in Turkey.

Between November 2015 and March 2017, Hatem has been running one of STL’s Community Centres in the border province of Turkey, leading project teams of psychosocial support, skill-building and case management in order to provide protection and assistance to the most vulnerable refugees.

Prior to STL, Hatem worked for UNHCR Turkey’s Southeast Office in Syria Operation, providing technical support to the local authorities in camps and non-camp areas where Syrian refugees live in Southeast Turkey.

Hatem is a graduate of International Relations from the Middle East Technical University, Turkey and has a Master’s degree in European Security and Defence Policy from Leeds University, UK.

Kısa Biyografi – Hatem Efe Keller

Hatem Efe Keller, afetlerden etkilenmiş toplulukların temel hak ve ihtiyaçlarına erişimlerini sağlamayı amaçlayan bir insani yardım kuruluşu olan Hayata Destek Derneği’nin İstanbul merkez ofisinde,  Türkiye'de yaşayan mültecilere yönelik vaka yönetimi ve bireysel koruma programında Program Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

2014’te insani yardımda saha deneyimi edinmek için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Hatay ofisinde işe başlayarak kamp ve kamp dışında yaşayan Suriyelilere yönelik koruma faaliyetlerine destek olan Hatem Efe Keller, 2015 yılı sonunda Hayata Destek Derneği’ne bağlı Toplum Merkezi’nde Proje Yöneticisi olarak çalışmaya başladı. Hatay’da yaşayan mültecilere yönelik psikososyal destek, beceri geliştirme, vaka yönetimi faaliyetlerini yönetti.  

Hatem Efe Keller, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Lisans eğitimi ve Leeds Üniversitesi’nde Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Politikası üzerine Yüksek Lisans eğitimi almıştır.