Esra EKŞİ BALCI

Kamu - Sivil Toplum Ortaklığında Kültürel Miras Üzerine Sürdürülebilir bir Eğitim Modelinin İnşaası
Türkiye

Esra Ekşi Balcı, 1999 yılında İTÜ Mİmarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Bina Bilgisi Anabilim Dalından "Tarihi Çevrelerde Sosyal ve Ekonomik Gelişimin Mimariye Yansıması: Karaköy Yeraltı Camii ve Çevresi Örneği” başlıklı, 2004 yılında İTÜ Restorasyon Anabilim Dalından “Kandilli Sit Alanının Sayısal Ortamda Değerlendirilmesi” başlıklı tezleri ile yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır. 1996 yılından bu yana çeşitli mimarlık ofislerinde ve serbest olarak;  aralarında cami, hamam, konut, kale ve köprü gibi yapıların bulunduğu projelerde mimar ve  koruma uzmanı mimar olarak görev almaktadır. Öte yandan 2010 yılndan beri sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler bünyesinde kültürel mirasın korunması alanında projeler tasarlamakta ve yürütmektedir. Müzeden Yapıya Kültürel Mirasın Korunması Eğitimi, Çağdaş Yaratıcılık İçin Geçmişin İzleri: Kentsel Arkeoloji ve Küçükyalı ArkeoPark, Yukarı Dicle Vadisi Somut Olmayan Kültürel Mirasını Koruma Projesi bunlardan bazılarıdır. Halen Okan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Mimari Restorasyon programında eğitmenliğe, Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında doktora eğitimine devam etmektedir. 

Esra Ekşi Balcı is graduated from Istanbul Technical University, Department of Architecture in 1999. In 2003 she got her first MA from Mimar Sinan University with the thesis "Reflection of Social and Economical Developments to Architecture in Historic Sites: Example of Karaköy Yeraltı Mosque and its Surrounding". In 2004 she got her second MA from Istanbul Technical University with the thesis "Evaluation of Kandilli Protection Area in Digital Platform". Since 1996 she is involving in conservation projects of mosques, castles, houses, baths and bridges as an restoration and conservation expert.  On the other hand from 2010 she is designing and implementing projects in the field of cultural heritage within universities ans non governmental organisations.  Training for Protection of Cultural Heritage  from Museum to Site, Traces of Past for Contemporary Creativity: Urban Archaeology and Küçükyalı ArkeoPark, Protecting Intangible Heritage in the Upper Tigris Valley are some of these projects. She is still working as an instructor at Okan University, Architectural Restoration Programme and taking courses from Yıldız Technical University for her phd study.