Emre ERBİRER

Atölye İstanbul 21. yüzyıldaki değişime adapte olabilmeleri için yaratıcı platformlar nasıl bir rol üstlenebilir?
Türkiye

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi (lisans) ve Pazarlama İletişimi (yüksek lisans) bölümlerinde eğitimini tamamladı. Kariyerine 2008 – 2010 yılları arasında çeşitli kültür kurumlarında proje bazlı çalışarak başladı. 2010 – 2016 yılları arasında İKSV, Vogue (Doğuş Yayın Grubu) ve ArtInternational gibi alanının önde gelen kültür-sanat ve yayıncılık kurumlarında pazarlama, iletişim ve iş geliştirme konularına odaklanarak çalıştı. İstanbul Modern, SALT, Nerole, Nohlab, reflect, streetdust ve Turkcell gibi birçok kuruma ve girişime proje bazlı strateji ve iletişim danışmanlığı verdi. Kültür-sanat ve şehir üzerine yazdığı yazılar AltZine, Calling, Size, Trendsetter Istanbul, Vogue ve Zero gibi dergilerde yayınlandı. Hâlen Istanbul Art News piyasa ekinde kültür sektörü üzerine yazılar yazıyor. 2015 yılında, Türkiye’deki kültür sektörü profesyonellerini bir araya getirmek üzere kurduğu kültür.limited platformu ile sektörel yayıncılık yapıyor ve 2016 yılının Eylül ayından beri ATÖLYE’de İletişim Yöneticisi olarak çalışıyor.

After graduating from Bilgi University’s Management of Performing Arts (BA), and Marketing Communications (MA) departments, he started his career as a freelancer for different arts & culture companies between 2008 – 2010. In 2010 – 2016, he worked within different fields such as marketing, communications and business development at Istanbul Foundation for Culture and Arts (IKSV), Vogue (Doğuş Publishing Group) and ArtInternational. He has worked as a strategy & communications consultant for different companies and startups like Istanbul Modern, SALT, Nerole, Nohlab, reflect, streetdust and Turkcell. He has contributed to several magazines including AltZine, Calling, Size, Trendsetter Istanbul, Vogue and Zero as an editor and writer, and right now he writes for Istanbul Art News. He is also the founder of kültür.limited, a digital platform for culture professionals in Turkey and currently works at ATÖLYE as Communications Lead.