Doç. Dr. Tarkan OKTAY

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Möderatör
Türkiye

1995'te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans (1998) ve doktora (2005) çalışmasını Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalında tamamladı. 2005 yılında Marmara Üniversitesi Yerel Yönetimler Programında yardımcı doçent olarak göreve başladı. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne geçti. 2012 yılında doçent olan Oktay, aynı üniversitede çalışmalarını yürütmektedir. Temel ilgi alanlarını; Yerel meclisler, metropoliten yönetim, yerel yönetimlerde stratejik planlama, kardeş şehirler, kentsel denetim ve yerel yönetim tarihi konuları oluşturmaktadır.