Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz

KADEM Genel Başkanı Möderatör
Türkiye

İstanbul Üniversitesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü birincilikle bitiren E. Sare Aydın Yılmaz, ön lisans ve yüksek lisansını, ABD’de Indianapolis Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler alanında yapmıştır. Perdue Üniversitesi’nde başladığı doktorasını, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olarak akademik hayatına devam eden Yılmaz, uzun süre üniversitenin AB Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği ve merkez koordinatörlüğünü yürütmüştür. Yılmaz, halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Türkiye-AB ilişkileri, milliyetçilik, kimlik ve kadın politikaları alanında akademik çalışmalarını sürdüren Yılmaz, uzun süre ulusal ve uluslararası projelerde kıdemli program yürütücüsü, koordinatör ve uzman olarak görev almıştır. Yılmaz, AB Hibe Programı-İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesinin Kıdemli Program Sorumlusu olarak programın yürütücülüğünü yapmıştır. Yılmaz, 2013 yılında kuruculuğunu yaptığı Kadın ve Demokrasi Derneği ve vakfının Kurucu Genel Başkanlığını yürütmektedir.