Çağrı Mektubu

ULUSLARARASI ŞEHİR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ZİRVESİ / İSTANBUL

20 – 22 Ekim 2017

Esenler / İSTANBUL

Uluslararası Şehir ve Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi / İstanbul, Esenler Belediyesi tarafından 20-22 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Zirvenin amacı; şehir ve insan hayatına yönelik yerel, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının , benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ilişki kurmalarına ve iş birliği geliştirmelerine destek olmak; iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasına zemin hazırlamak, ortak projelerin geliştirilmesini ve bu projelerin hayata geçirilmesine yönelik fon temin etme çalışmalarını teşvik etmek, bilgi ve deneyimlerin karşılıklı olarak aktarılmasına olanak sağlayan uluslararası bir platform oluşturmaktır.

Bu amaçla, detayları aşağıda belirtilen konularda çalışma yapan STK, akademisyen ve araştırmacıları; bildiri, poster sunumu, iyi uygulama paylaşımı, video gösterimi veya çalıştay/panel katılımcılığı yoluyla zirveye katılıma ve katkı sağlamaya davet ediyoruz. Birçok ülkeden STK temsilcileri ve/veya gönüllülerinin yanı sıra akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek zirveye, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve ilgi duyan bireylerin katılımları da beklenmektedir.

Bilim Kurulu tarafından katılımları onaylanan başvuru sahiplerinin ulaşım, otel ve şehir içi yolculuk giderleri kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, zirvede sunulmak üzere kabul edilen her başvuru için Bilim Kurulu’nun belirleyeceği bir telif ücreti ödenecektir.

M. Tevfik GÖKSU
Eseneler Belediyesi Başkanı
Prof. Dr. Hamza ATEŞ
Bilim Kurulu Başkanı

 

GENEL BİLGİLER 

Zirve Tarihi ve Yeri

20 – 22 Ekim 2017

Yıldız Teknik Üniversitesi 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve Kültür Merkezi

Esenler – İSTANBUL

Zirve Konu Başlıkları

 • Şehir ve Sivil Toplum
 • Toplumsal Gelişim ve Sivil Yaklaşım
 • Kent Kültürü ve Sivil Toplum
 • Birlikte Yaşama Kültürü ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Dezavantajlı Gruplar ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Yoksulluk, Sosyal Yardım ve Hayırseverlik
 • Yönetim ve STK’lar
 • Göçmen ve Mülteci Sorunları ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Mimari, Kent Estetiği ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Çevre Sorunlarına Sivil Yaklaşım
 • Enerji ve Şehir
 • Ulaşım Sorunları ve Sivil Çözümler
 • Kentsel Dönüşüm
 • Sivil Toplum Kuruluşları için 21. Yüzyıl Vizyonu
 • Sivil Toplum Kuruluşları için Ulusal ve Uluslararası Proje ve Fon Kaynakları
 • Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Kapasite Geliştirme

Zirveye Katılım, Kayıt Ücreti ve Konaklama

Bilim Kurulu tarafından; bildiri, poster sunumu, iyi uygulama paylaşımı, video gösterimi ile çalıştay ve panellerde katılımcı başvurusu kabul edilen akademisyenlerin, STK temsilci ve gönüllüleri ile kamu kuruluşu çalışanlarının gidiş–dönüş -ekonomi sınıfı- uçak biletleri, 3 gece otel konaklamaları ve havaalanı/otogar transferleri Zirve Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, kabul edilen başvurular için telif ücreti ödenecektir.

Zirveye katılım ücretsizdir. Katılımcılar zirve girişinde verilecek yaka kartını yanlarında bulundurmak suretiyle tüm bilimsel ve sosyal aktivitelere katılabilecek; öğle yemekleri, çay-kahve molaları gibi hizmetlerden faydalanabileceklerdir.

Zirve Dili

Zirve, Türkçe – İngilizce – Arapça ve Fransızca dillerinde düzenlenecektir. Katılımcılar, sunumlarını zirve dillerinden herhangi birisi ile yapmakta serbesttir. Zirve esnasında simultane çeviri yapılacaktır.

Davet Mektubu

Zirveye katılmak isteyen kişilere; çalıştıkları kurumlardan gerekli izinlerin alınması amacıyla ve/veya dış temsilciliklerimiz aracılığıyla yapılacak vize başvuruları için -talepleri doğrultusunda- davet mektubu verilecektir. Davet mektubu başvurusu www.sivilsehir.org adresinden yapılabilmektedir.

Başvuru Gönderim Adresi ve Tarihi

Bildiri, poster sunumu, iyi uygulama paylaşımı, video gösterimi, çalıştay ve panel katılımcı başvurusu gönderimleri www.sivilsehir.org internet sitesi üzerinden yapılacaktır. “katılımcı Başvurusu” butonundan yönlendirilecek digiabstract sistemi üzerinden başvurular yüklenebilecektir.

İki aşamalı olarak gerçekleştirilecek başvurularda ön başvuruların özet olarak 15 Mayıs 2017 tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir. Değerlendirme sonuçları, 15 Haziran 2017 tarihine kadar www.sivilsehir.org internet adresinde duyurulacak ve başvuruları kabul edilenlere e-posta yoluyla bilgi verilecektir.

Özet sunumların Bilim Kurulu tarafından kabulü sonrasında sistemde açılacak olan ikinci yükleme alanına, sunumların tam metin olarak 01 Eylül 2017 (TSİ 24.00) tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir.

Zirvede her bir sunum için ayrılan süre 15 dakika olacaktır.

Stant

Zirveye katılacak sivil toplum kuruluşlarına birer adet ücretsiz stant verilecektir. Stant, 2x1mt ölçülerinde, 1 masa ve 2 adet sandalyeden oluşacaktır. Stantların alınlıklarında katılımcı STK ismi yazılacaktır. Stant talepleri, www.sivilsehir.org internet adresinde bulunan "başvuru" bölmesinden yapılacaktır.

Bilgilendirme ve İletişim

Zirve ile ilgili güncel bilgiler ve önemli duyurular, www.sivilsehir.org adresinden yapılacaktır. Organizasyon ve diğer konulardaki sorular için zirve@sivilsehir.org adresinden iletişim kurulabilecektir.

BİLDİRİ, POSTER SUNUMU, İYİ UYGULAMA PAYLAŞIMLARI, VİDEO GÖSTERİMİ, ÇALIŞTAY VE PANEL KATILIMCI BAŞVURUSU YAZIM VE GÖNDERİM KURALLARI

Bildiri

 1. Bildiri özetleri, en az 2000, en fazla 3500 (boşluklu) karakterden oluşmalıdır.
 2. Bildiri daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
 3. Bildirilerde kullanılan tablolar, resimler, haritalar ve fotoğraflar JPEG formatında "ek bilgiler" kısmına yüklenmelidir.
 4. Zirve kitabında basılması için gönderilecek bildiri tam metinleri, asgari 3500 kelime, azami 5000 kelime olacaktır. Bildiri tam metinlerinin yazım kurallarına (APA) uygun olması gerekmektedir.

Poster Sunumu

 1. Poster sunumları 0,90 cm (genişlik) x 1,30 cm (uzunluk) olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 2. Kabul edilen poster sunumlarının belirtilen saat ve oturumda, interaktif olarak anlatımının yapılması gerekmektedir. Aksi halde pano asımı sağlanmayacaktır.

İyi Uygulama Paylaşımları

 1. Görsel sunumda işlenecek konuların öncelikle özet metin olarak digiabstract’a yüklenmesi gerekmektedir. Kabul edilen paylaşımlar sonrası açılacak olan sisteme tüm görsel sunum yüklenebilecektir.
 2. İyi uygulama paylaşımlarında, görsel sunum olmaksızın sadece metin bildiriler kabul edilmeyecektir.
 3. Yazılı metinlerin, bildiri kurallarına uygun olarak yüklenmesi gerekmektedir.
 4. Görsel sunumların, teknik sistemlerin desteklediği bir programda hazırlanmış olması gerekmektedir.

Video Gösterimi

Video sunumlarının, teknik sistemlerin desteklediği bir programda hazırlanmış olması gerekmektedir.

Çalıştay ve Panel

Bilim Kurulu’na gönderilecek Bildiri, poster, iyi uygulama paylaşımı ve video gösterimleri yukarıda belirtilen gönderim kurallarına uygun olarak digiabstract sistemine yüklenmelidir. Sunum tercihi, sistem üzerindeki “sunum tipi” seçeneğinden "Çalıştay" veya "Panel" olarak belirtilmelidir.