Bülent ÖZCAN

Avrupa Birliği Bakanlığı Möderatör
Türkiye

1976 yılında Uşak'ta doğdu. Ortaöğrenimini Uşak Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Bülent ÖZCAN 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümününde mezun oldu. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsünde AB Ekonomisi Ana Bilim Dalında yüksek lisans programını "Economic Integration Process And Foreign Direct Investment: The Case Of Turkey-European Union Relations (Ekonomik Entegrasyon Süreci ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Türkiye-AB İlişkileri Örneği)" başlıklı teziyle tamamladı. Bülent ÖZCAN, 1999-2001 yılları arasında Esbank Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptı. 2001 yılında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Ekonomik ve Mali Konular Daire Başkanlığında AB Uzman Yardımcısı olarak görevine başlayan Bülent ÖZCAN, 2004 yılında uzmanlık sınavını başarıyla geçerek AB Uzmanı oldu. Kasım 2009 tarihinde Proje Uygulama Başkanlığında Koordinatör olarak görevlendirilen Bülent ÖZCAN, 1 Eylül 2010 tarihinde Proje Uygulama Başkanlığı görevine atanmıştır. Bülent ÖZCAN'ın "Türkiye'ye Sağlanan Katılım Öncesi Avrupa Birliği Mali Yardımı", "Avrupa Birliği Hibe Programları ve STK'lara Sağlanan Destekler" ve "Proje Hazırlama ve Uygulama" konulu çalışmaları bulunmaktadır.