Ayşe YILDIZ ÖZKURT

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkiye'nin Uluslararası Göç Karnesi
Türkiye

Ayşe YILDIZ ÖZKURT,   31/03/1973 İzmir doğumludur. Evli ve bir çocuk annesidir. İlk ve orta öğretimini Manisa’da tamamladıktan sonra, lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde, yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi Kamu Bölümünde tamamlamıştır. İzmir Ticaret Odasında staj yapmıştır. Özel bir bankada işe başlamış ve daha sonra Maliye Bakanlığının çeşitli taşra birimlerinde (gelir, gider, milli emlak, muhakemat servislerinde)  görev yapmıştır. 2006 yılında mali hizmetler uzmanı olarak Celal Bayar Üniversitesine atanmıştır. Kurumda stratejik planlama birim sorumlusu, muhasebe birim sorumlusu ve ön mali kontrol birim sorumlusu olarak çalışmıştır. 2011 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesinde daire başkanlığı görevine atanmış olup şu anda görevine devam etmektedir.

Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları adı altında bir kitabı ve ihale konusunda makalesi mevcuttur. İhale mevzuatı üzerine eğitici olarak Türkiye Belediyeler Birliğinde eğitimler vermiştir.