Ali Faruk GÖKSU

Vizyon Atölyesi Möderatör - Sivil Toplum Kuruluşları için 21. Yüzyıl Vizyonu; ETKİleşim
Türkiye

Kentlerin geleceği ve kentsel dönüşüm projeleri için  stratejiler, yenilikçi model ve öneriler geliştirmektedir. Türkiye’nin ilk katılımcı kentsel dönüşüm projesi  ‘Portakal Çiçeği Vadisi’ olmak üzere pek çok projede kamu, özel sektör ve yerel örgütleri bir araya getiren pek çok katılımcı projelerde yöneticilik yapmıştır.

Bir dönem Doğuş grubunda Doğuşkent şirketinin yöneticiliğini yapan Göksu kamu, özel ve sivil sektörlerinde  deneyimleri bulunmaktadır.

Vizyon, tasarım, etki, araştırma, katılım kavramlarının önemini dikkate alarak işbirliği platformları ve atölyeler kurmuştur. Gençleri gönüllülük ilkesi ile bir araya getirmekte, program ve projeler geliştirmekte ve gençlere istihdam ortamları sağlamaktadır.

Aşağıdaki atölyelerin her birinin kurucusu ve gönüllü yöneticisidir.

TAK Kadıköy; Kadıköy Belediyesi, Çekül Vakfı ve Kentsel strateji işbirliği ile kurulan TAK; Tasarım Araştırma Katılım yoluyla sorunların çözümünde gönüllü tasarımcılar ve yaşayanlar arasında işbirliği ortamları yaratmaktadır.

TAK Kartal; Kartal Belediyesi ve DESTEK Platformu işbirliği ile kurulan TAK Kartal; GEZİciTAK otobüsü ile tasarımcılar mahalleleri dolaşarak,  Mahallelerde sorunlar ve çözümler TAKkondularda tartışılacaktır.

Vizyon Atölyesi; Özel sektör ve sivil toplum örgütleri işbirliği ile kurulan platform kentlerin geleceği için yeni kent modelleri geliştirmektedir.

Atölye Muğla Bir; Muğla bölgesinde özellikle kırsal kalkınma program ve projeleri gerçekleştirmek üzere kurulan atölye, ekonomik modeller geliştirmektedir.

Mahalle Örgütlenmeleri; Mahallelerde bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yaparak yerel bazlı örgütlenmeler kurmakta ve mahalle meclisleri oluşumu için çalışmalar yapmaktadır.

İmar Hakları Transferi Kentsel Vizyon, Uzlaşma Yönetimi, Stratejik Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Mahalle Örgütlenmeleri, gibi konularda ulusal ve uluslar arası pek çok yayımı bulunmaktadır.

Aynı zamanda, Mimar Sinan Üniversitesinde yarı zamanlı dersler veren Göksu, Kentsel Strateji şirketinin kurucu ortağıdır. Ayrıca, GYODER’in de üyesidir.