Murat ÖZÇELEBİ

Avrupa Birliği Bakanlığı AB Mali Yadımları kapsamında STK'lara sağlanan destekler ve Sivil Toplum Sektörü
Türkiye

Murat ÖZÇELEBİ, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur.

Meslek hayatına 2004 yılında başlamıştır. 2006 yılında Gümrük Müsteşarlığında çalışmaya başlamış, 2010 yılından bu yana ise Avrupa Birliği Bakanlığında görev yapmaktadır. Uzmanlık tezini Türkiye’de uygulanan AB hibe programları üzerine hazırlamıştır. Nisan 2015’ten itibaren Proje Uygulama Başkanlığında koordinatör görevini yürütmektedir. Sivil toplum alt sektörünün programlama, uygulama ve izleme süreçlerinden sorumludur.

Murat ÖZÇELEBİ graduated from the Department of International Relations at the Faculty of Political Science, Ankara University in 2004.

He launched his career in the same year and worked for the Undersecretariat of Customs between 2006 and 2010. He has been working at the Ministry for EU Affairs since 2010. He prepared his expertise thesis on EU grant programs, executed in Turkey. He has worked as a coordinator since April of 2015 and been responsible for the implementation and monitoring process of the Civil Society Sub Sector.