Dr. Fatma ÖĞÜCÜ ŞEN

Argüden Academy
Türkiye

Fatma Öğücü Şen, Argüden Yönetişim Akademisi’nde araştırma projelerinden, yayınlardan, eğitim müfredatlarından ve içerik kalitesinden sorumludur. Yönetişim alanında referans gösterilen ulusal ve uluslararası araştırma çalışmalarında edindiği yetkinlikler bulunduğu pozisyonu desteklemektedir. Uluslararası dergilerde yönetici editörlük yapmış, “kurumsal yönetişim” alanındaki çalışmalarını sunmak için uluslararası konferanslara davet edilmiştir. Mazars Denge şirketinde kurumsal yönetişim ve süreç iyileştirme alanında danışmanlık hizmeti vermiş olmakla birlikte, University of Greenwich’te ve TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma çalışmalarında yer almıştır. Lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde Üretim Sistemleri Mühendisliği alanında başarı bursuyla, yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde Ekonomi ve Finans alanında tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise kurumsal yönetişim ve finansal raporlama ilişkisini incelediğiyle teziyle işletme alanında sürdürmektedir.